Live rusya wepcam sex chat - Qaynar vidiyolar ana ve ogul xx

by  |  15-Jan-2018 16:01

Baba, dönmüştaleyim burada da məni ərimin yanında xəcil etdi, qız doğdum.

Mənlə xudahafiz edendə dedi ki, Yasəmən, qız doğsan öz əlimlə, qədim ərəblər tək, boğub atacağam.

Yasəmən, Şahbaz bəy Parisə gedəndən üç ay sonar, qəflətən Nadir bəy gəlib çıxdı.

(Tüfəngi ağacdan asıb Yasəmənin yanında oturur.) Yasəmən, Əlimərdanınsədası bizim torpaqdan gəlir, görünür İrandan bu tərəfə keçmişdir. Bu uzun müddətdə nə gecə, nə gündüz xəyalımdan, ürəyimdən sevgili ərim çıxmır. Atası kimitəkəbbürlü, kinli, höcət, qoçaq bir dəliqanlıdır.

Görəsən, nə qəziyyə üz verdi ki, bu üç günün ərzində gəlib çıxabilmədi. Bu gün tamam yeddiaydır ki, Əlimərdan məni burada qoyub özü qaçaq olmuşdur. Rəhmətlik qardaşımın cəmi xasiyyəti oğlu Əlimərdana keçmişdir.

Onda, mən durum oduna gedim, ona kimi də Xalisə gəlib çıxar.(Baltanı və ipi goturub gedir.)Y a s ə m ə n (yalnız, cağanı beşikdən goturub).

Yasəmən gedib açır, Həcər xanım qucağında bir körpə uşaq daxil olur.

Bu sirr bir vaxtı açılar, onda mənim halımnecə olar? Mən müqəssir ananın əli ilə bu məsum uşağın ölməyi.(Getmək istəyir.)Y a s ə m ə n (onun qabağını kəsir.) Yox, yox, onu etməyiniz, veriniz, razıyam.(Uşağı alıb beşiyə qoyur.

Community Discussion